Aktualności

O wydziedziczeniu…

Jeśli spadkodawca w testamencie wydziedzicza córkę z powodu niedopełnienia przez nią obowiązków rodzinnych, w sytuacji gdy sam przez wiele lat nie starał się nawiązać z nią więzi, to takie wydziedziczenie jest bezskuteczne – wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 19.01.2017 r., sygn. akt VI ACa 1697/15. Zgodnie z art. 1008 k.c. wydziedziczenie polega […]

Uzyskane podstępnie nagranie może być dowodem w sprawie cywilnej

Nie stanowi naruszenia przepisów postępowania odmowa przeprowadzenia dowodu z nagrania dźwiękowego stanowiącego zapis spotkania, uzyskanego wbrew woli i bez wiedzy jego uczestników, jeżeli wnioskodawca nie wykaże jednocześnie jego autentyczności – orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 2.03.2017 r., sygn. akt I ACa 1021/16. W piśmiennictwie podaje się, że dowodem w procesie cywilnym […]

Surowsze kary dla sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu

W dniu 17.05.2017 r. opublikowano ustawę z 23.03.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 966), która przewiduje surowsze kary dla sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym oraz wydłużenie okresu przedawnienia karalności wykroczeń. Ustawa ta zarówno wprowadza zmiany w zakresie prawa karnego materialnego, jak i modyfikuje unormowania karnoprocesowe […]

Powtarzalna dostawa towarów dla jednego kontrahenta może być dostawą ciągłą (VAT)

Dobra wiadomości dla firm, które łączą z kontrahentami umowy na stałe dostawy czy usługi. Naczelny Sąd Administracyjny istotnie zmienił swoje podejście do pojęcia tzw. usług ciągłych w VAT. Uznał, że taką są nie tylko te świadczone bez przerwy. W dniu 11 kwietnia 2017 roku NSA wydał orzeczenie (sygn. akt I FSK 1104/15) dotyczące powstania obowiązku […]

Krajowa Administracja Skarbowa

W dniu 1 marca 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Dz. U 2916, poz. 1948. KAS to gruntowna reforma i połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, ale także zmiany w samych procedurach kontroli prowadzonych wobec podatników oraz nowe kompetencje dla organów […]

Zwrot podatku VAT 2017

Podatek VAT powinien być dla przedsiębiorcy neutralny. W praktyce okazuje się, iż tak nie jest. Wynika to jednak nie tylko z wadliwych przepisów. Duże znaczenie ma bowiem praktyka organów podatkowych i wytycznych Ministra ds. finansów publicznych. Jeśli w toku prowadzonej działalności gospodarczej okaże się, że podatek VAT naliczony jest wyższy niż podatek VAT należny, to […]