10/2022

Odpowiedzialność byłych małżonków będących współwłaścicielami lokalu mieszkalnego

Izba Cywilna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę 20 października 2022 r., sygn. akt III CZP 111/22, zgodnie z którą odpowiedzialność byłych małżonków będących współwłaścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który uprzednio wchodził w skład ich majątku wspólnego, za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej powstałe po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem […]