08/2016

Zmiany w procedurze karnej

W dniu 5 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 21 lipca 2016 r. poz. 1070). Na skutek zmian mniej ma być wyłączeń jawności […]