08/2017

Wadliwe zawiadomienie strony o terminie rozprawy – skutki

Ustalenie przez sąd wadliwości zawiadomienia strony o terminie rozprawy jedynej albo bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia, które uzasadniało odroczenie rozprawy, a mimo to rozpoznanie sprawy w tym dniu i wydanie orzeczenia, stanowi naruszenie prawa strony do udziału w postępowaniu i uzasadnia stwierdzenie jego nieważności – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 16.05.2017 r., sygn. […]