12/2016

Organy podatkowe nie wydadzą interpretacji w sprawie dochowania należytej staranności

Aktualnie w postępowaniach podatkowych bardzo ważną rolę zaczyna odgrywać pojęcie “dochowanie należytej staranności” przez podatnika w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Nic dziwnego, iż w dobie zaostrzania odpowiedzialności podatkowej i rozciągania jej zakresu na uczciwych podatników budzą duże emocje. Sprawa dotyczyła Spółki, która spółce zależnej sprzedaje składniki potrzebne do produkcji złota inwestycyjnego, po czym też je […]