01/2020

Nadużycie prawa procesowego – sankcje przewidziane przez k.p.c.

Nowa regulacja obowiązuje od 7 listopada 2019 roku na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). Zgodnie z art. 4(1) k.p.c. z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla […]