03/2021

Zakres dostępu do big data przez służby – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że niezgodne z dyrektywą unijną o prywatności i łączności elektronicznej są przepisy krajowe umożliwiającym dostęp organów władzy publicznej do zbioru danych o ruchu lub danych o lokalizacji, które mogą dostarczyć informacji o połączeniach wykonywanych przez użytkownika środka łączności elektronicznej lub o lokalizacji używanego przez niego urządzenia końcowego oraz umożliwić wyciągnięcie […]