Procesy sądowe

Na zlecenie naszych Klientów prowadzimy sprawy sądowe przed sądami wszystkich instancji, zarówno przed sądami powszechnymi, wojskowymi, administracyjnymi jak i Sądem Najwyższym.

Kancelaria pomaga w sporządzeniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Opracowuje również wszelkie inne dokumenty w takim postępowaniu, w szczególności odpowiedzi na stanowisko Rządu.

Kancelaria zajmuje się sporządzeniem skarg oraz prowadzeniem spraw w zakresie skargi konstytucyjnej przed Trybunałem Konstytucyjnym