11/2015

Koniec optymalizacji

W dniu 16 listopada 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt I FPS 6/15, podjął – niekorzystną dla podatników – uchwałę dotyczącą przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia. W wydanej uchwale siedmioosobowy skład NSA odpowiedział twierdząco na pytanie “czy przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie […]

Odsetki od nadpłaconego podatku

Jak wiadomo ustawa Ordynacja podatkowa (dalej jako o.p.) określa w sposób bardzo zwięzły kiedy podatnik ma zapłacić odsetki od zaległości podatkowej. Przypomnijmy, iż zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności (art 51 par 1 o.p.). Natomiast termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (art 47 par 1 […]