Nota prawna

Niniejsza strona zawiera ogólne informacje o naszej kancelarii przeznaczone dla obecnych i przyszłych klientów. Kancelaria Adwokacka Lege Artis (dalej także jako „Kancelaria”) informuje, że materiały na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają charakteru reklamowego.

Stronę internetową www.kancelaria-lewczyk.pl należy traktować jako serwis informacyjny dla odbiorców polskich i zagranicznych. Dane zawarte na w/w stronie nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek użytkowników portalu. Zamieszczane tam informacje i materiały są zbierane i redagowane z należytą starannością. Jednakże z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług, prezentowane w serwisie treści mają charakter wyłącznie informacyjno – edukacyjny i nie stanowią porady prawnej, w związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach.

Administratorem serwisu jest Kancelaria Adwokacka Lege Artis adwokat Piotr Lewczyk.

Strona internetowa stanowi wyłączną własność intelektualną Kancelarii i podlega ochronie przez prawo autorskie,  w szczególności wszelkie użyte w niniejszym serwisie internetowym nazwy handlowe, logo (znaki: graficzne, słowne, słowno-graficzne). Serwis ten nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych w szczególności: kopiowany, modyfikowany, linkowany, bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii. Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania całych stron lub fragmentów portalu internetowego do własnych celów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Na stronie nie zawarto porad prawnych. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią.

W serwisie internetowym zawarte są „linki” do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Kancelarii .W takim przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych portali internetowych.

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii lub uwag prosimy o kontakt: biuro@kancelaria-lewczyk.pl