10/2018

Sprzedaż nieruchomości a PIT – korzystna linia orzecznicza NSA

Istota sporu dotyczy kwestii, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.- zwanej dalej: “u.p.d.o.f.”) przysługuje Podatnikowi zwolnienie z opodatkowania dochodu (PIT) uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w związku z wydatkowaniem […]