07/2014

A jednak przepisy o niejujawnionych źródłach przychodu są niekonstytucyjne!

Przepisy dotyczące podatku od dochodu ze źródeł nieujawnionych są niezgodne z Konstytucją RP. Tak stwierdził w dniu 29 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie (sygn. akt P 49/13). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., jest niezgodny z art. 2 w […]

Czy bezskuteczne podżeganie do pomocy w przestępstwie będzie jeszcze karalne?

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie bardzo kontrowersyjną i budzącą w doktrynie spory kwestię karania za bezskuteczne namawianie do udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstwa. W dniu 17 lipca 2014 roku zostanie rozpoznana skarga konstytucyjna dotyczącą zgodności art. 13 § 1 i art. 18 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny z art. 2, […]