01/2015

Podsłuch w orzecznictwie ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka dalej „ETPCz” w wyroku z 15 stycznia 2015 roku uznał, iż niewystarczające uzasadnienie nakazu sądowego o niejawnej kontroli rozmów telefonicznych skarżącego naruszyło jego prawo do poszanowania życia prywatnego. Tak wynika z wyroku Trybunału z 15 stycznia 2015 r. w sprawie nr 68955/11, Dragojević przeciwko Chorwacji. Skargę do Trybunału wniósł mieszkaniec Chorwacji, […]