12/2022

Umorzone subwencje z PFR w 2023 roku, bez podatku

Zgodnie brzmieniem przepisów rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju, z dnia 16 lipca 2021 r.  (Dz. U. poz. 1316) zaniechano poboru podatku dotyczącego pomocy umorzonej przez PFR od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 roku. Chodzi […]

Wynajem mieszkania prywatnego a VAT

Wynajem prywatnego mieszkania na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT, może jednak spowodować opodatkowanie podstawowej działalności. Najem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, w oparciu o postanowienia art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT jest zwolniony z VAT, bez względu na wysokość osiągniętego przychodu. Ze zwolnienia tego korzystają […]