05/2019

Tajemnica zawodowa adwokata

Sąd Apelcyjny w Szczecinie uznał, iż tajemnica zawodowa służy realizacji ochrony gwarantowanych konstytucyjnie praw jednostki, nie zaś ochronie dysponentów tej tajemnicy. W demokratycznym państwie prawnym sąd rozstrzygając w przedmiocie wniosku dotyczącego zwolnienia z tej tajemnicy realizuje funkcję gwarancyjną wobec tych wolności (postanowienie z 29.10.2013 r., II AKz 330/13). Powyższe orzeczenie jest rozwinieciem słusznej tezy Trybunału […]