02/2016

Nowy zakres kontroli podatkowych w 2016 roku

Ministerstwo Finansów opublikowało Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 rok. Dokument ten wyznacza główne obszary gospodarki objęte wysokim ryzykiem naruszenia obowiązków podatkowych. W tym roku poza takimi branżami jak: m.in. handel elektroniką, paliwa, metale, nieruchomości czy e-handel i usługi informatyczne, Ministerstwo Finansów jako obszar ryzyka wskazało również sektor usług finansowych i ubezpieczeniowych, opiekę zdrowotną […]

Zapłata wekslem a VAT

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. W myśl art. 89a […]