06/2016

Przełomowy wyrok TSUE ws. olejów opałowych

W dniu 2 czerwca 2016 roku w sprawie C‑418/14 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska) postanowieniem z dnia 4 czerwca 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 5 września 2014 r., w postępowaniu ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk […]

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Jak powszechnie wiadomo budżet ma problemy z zamknięciem. Jednym z jego powodów jest niepłacenie przez obywateli podatków (w należytej wysokości). W maju br. Sejm przyjął nowelizację ordynacji podatkowej, która wprowadziła do ustawodawstwa klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.