01/2019

Kary umowne w umowie o roboty budowlane – wyrok SN

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 listopada 2018 r., sygn. akt V CSK 640/17, stwierdził, że zawierając umowę o roboty budowlane, w której zastrzeżono kary umowne, wykonawca musi znać ich maksymalną wysokość. Sąd Najwyższy uznał, że do unieważnienia umowy, trzeba by było wykazać, że gdyby Powód zdawał sobie sprawę z konsekwencji kolejnych kar umownych, to […]