11/2013

Sukces pani Anny Kubis!

Uprzejmie informujemy, iż reprezentowana przez kancelarię Lege Artis pani Anna Kubis w dniu 26 listopada 2013 roku uzyskała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym bardzo korzystny wyrok, I GSK 1703/11. Otóż NSA uchylił niekorzystny dla niej wyrok WSA w Poznaniu oraz obie decyzje organów celnych i nakazał zwrot wszelkich poniesionych kosztów procesu.