12/2012

Doręczenie decyzji podatkowej – wybrane aspekty procesowe

Grudzień jest tradycyjnym miesiącem, w którym Poczta Polska doręcza  najwięcej decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych.   Aby zobowiązanie to mogło jednak powstać, decyzja ustalająca wysokość takiego zobowiązania powinna być doręczona podatnikowi w ciągu  pięciu lat od końca roku kalendarzowego, licząc od końca roku, […]

Organy podatkowe nie mogą pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT – korzystna zmiana orzecznictwa

Organy podatkowe nie mogą pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT w przypadku transakcji z podmiotem, który dopuścił się oszustwa (np. firmantem), o ile nie wykażą, że nabywca działał w złej wierze – tzn. świadomie uczestniczył w oszustwie. Aby pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez nieuczciwego kontrahenta, organy podatkowe muszą wykazać złą […]