Kolejny ważny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów i unieważnienia umowy

Konsument nie musi być związany nieuczciwą klauzulą. Umowa, którą ją zawiera, może być unieważniona w całości, o ile bez niej nie może dalej obowiązywać. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie węgierskiego frankowicza.

Choć orzeczenie TSUE z 14 marca 2019 r. dotyczy węgierskiej umowy o kredyt denominowany, to może mieć wpływ również na toczące się sprawy w Polsce. – Krajowe procesy „frankowe” oparte są na jednej z dwóch koncepcji, a bywa że na obu. Jedna zakłada częściową bezskuteczność umowy kredytowej w zakresie samych klauzul indeksacyjnych, druga jej całkowitej nieważność umowy. Wyrok TSUE jest zaś mocnym głosem za stwierdzeniem nieważności całej umowy, jeżeli tylko konsument się z tym godzi.

Warto pamiętać, że pytanie o konsekwencje unieważnienia klauzuli do TSUE skierował też Sąd Okręgowy w Warszawie (sprawa C-260/18, Dziubak). Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tej sprawie przed TSUE przedstawiło prokonsumenckie stanowisko. Wskazał m.in.:, że ocena skutków upadku całej umowy jest dokonywana przez konsumenta. I to opinia kredytobiorcy powinna zostać uwzględniona przez sąd przy rozstrzyganiu o skutkach uznania postanowienia za niedozwolone. .

Wiele sądów zawiesza jednak prowadzone sprawy do czasu rozstrzygnięcie TSUE, mimo, iż istnieje już bogate orzecznictwo w tego rodzju sprawach, zaś omawiana sprawa węgierska dostarcza kolejnych mocnych argumnetów za podjęciem rozstrzygnięcia.

Wyrok Trybunały Sprawiedliwości UE z 14 marca 2019 r. w sprawie C‑118/17

źródło: www.prawo.pl