Rozliczenia

Wszelkie szczegóły dotyczące finansowych warunków współpracy ustalane są z naszymi Klientami w drodze porozumień, które uwzględniają ich potrzeby, rodzaj świadczonych usług oraz nakład pracy prawnika. Zasady rozliczeń ustalane są przy podjęciu współpracy i nie podlegają zmianie w trakcie prowadzenia sprawy lub reprezentowania Strony.