01/2022

Prawo do obrony przy zatrzymaniu

Stosownie do treści art. 245 par. 1 k.p.k., zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę; w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny. ETPC również w swoich orzeczeniach wielokrotnie wskazywał na wagę pomocy […]