07/2023

Podatek od spadków i darowizn – zmiany

Od 1 lipca 2023 roku wejdą zmiany w opodatkowaniu spadków i darowizn (patrz ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059). W myśl nowego brzmienia art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu będzie podlegać nabycie, […]