07/2018

Rekordowe zadośćuczynienie za trwałe kalectwo dziecka

Sąd Najwyższy zasądził 3 235 000 zł na rzecz rodziców i trwale niezdolnego do samodzielnego życia dziecka. SN stwierdził, że cierpienie z powodu kalectwa dziecka można traktować jak śmierć (wyrok z 15 czerwca 2018 roku, sygn. akt I CSK 472/16). W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, że w razie pozostawania osoby najbliższej w nieodwracalnym stanie śpiączki […]

Przyczynienie się do wypadku – przyczyną zmniejszenia zadośćuczynienia

Nieostrożne przechodzenie przez jezdnię oznacza przyczynienie się do wypadku – tak uznał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 6.12.2017 r., I ACa 482/17, LEX nr 2439557. Jeśli biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych ustali, że pieszy nie zachował szczególnej ostrożności w trakcie przekroczenia jezdni w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz nie ustąpił pierwszeństwa pojazdu […]