09/2013

Tylko do 27 września br. można składać wnioski o wznowienie postępowania ws. nieujawnionych źródeł

W dniu 27 sierpnia br., opublikowano sentencję wyroku TK w Dzienniku Ustaw (sygn. SK 18/09). Oznacza to, iż podatnicy, którzy otrzymali za okres 1998-2006 (chodzi o moment powstania przychodu z tytułu nieujawnionych źródeł bądź nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach) decyzje ustalające taki podatek powinni najpóźniej do 27 września br. złożyć wnioski o wznowienie postępowania do organu, który […]