09/2017

Wymagalność roszczenia o zadośćuczynienie a odsetki

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 14.06.2017 r., I ACa 43/17, wskazał, że w obecnym stanie prawnym odsetki za opóźnienie od przyznanego zadośćuczynienia należy zasądzać przy uwzględnieniu daty wezwania dłużnika do zapłaty, a nie zaś od daty wyrokowania. Zwrócić trzeba uwagę na fakt, iż do lat 80-tych XX wieku odsetki od zadośćuczynienia były przyznawane […]