03/2013

Upadły przedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych

Dłużnik w postępowaniu upadłościowym będzie mógł domagać się zwolnienia od kosztów sądowych – to efekt nowelizacji dokonanej opublikowaną w dniu 15 marca 2013 r. ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 355). Dotychczas takiej możliowści upadły przedsiębirca nie miał, gdyż  art. […]

Opodatkowanie przyznanej przez sąd sumy pieniężnej za krzywdę moralną spowodowaną przewlekłością postępowania…

byłoby sprzeczne z ideą humanitaryzmu i wysoce niesprawiedliwe. Takie, słuszne stanowisko zajął WSA w Łodzi w wyroku z dnia 26 lutego 2013 roku, I SA/Łd 1528/12. W przedmiotowej sprawie stronie postępowania sądowego została przyznana suma pieniężna z tytułu przewlekłości postępowania egzekucyjnego w wysokości 5000 zł. Strona uznała, że otrzymane pieniądze mają de facto charakter zadośćuczynienia […]