11/2018

Kontrola operacyjna – (niewystarczające) ograniczenia ustawowe

Obecna procedura karna umożliwia, niestety, w szerokim zakresie wykorzystywanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego wypełniającego znamiona przestępstwa – jest to wynik ostatnich zmian ustawodawczych. Zgodnie ze znowelizowanym, ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (dalej […]