05/2012

Zaproszenie dla sprzedawców oleju opałowego

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż mec. Piotr Lewczyk został poproszony przez Polską Izbę Paliw Płynnych  do przedstawienia podczas odbywających się w Warszawie Tagów Paliw, w dniu 25 maja 2012 roku, dwóch referatów na temat: 1. bieżącego orzecznictwa WSA i NSA w przedmiocie odpowiedzialności sprzedawców oleju opałowego, a ponadto 2. dwóch zapytań WSA do TK w […]

Kiedy importer towaru akcyzowego nie zapłaci od niego akcyzy i zapłaci niższy VAT?

W świetle przepisów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej “ustawa o VAT”), podatnicy podatku od towarów i usług (dalej “VAT”), na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, obowiązani są do samonaliczenia i […]