Publikacje

Lata praktyki oraz ugruntowana wiedza merytoryczna mecenasa Piotra Lewczyka pozwala na zajęcie stanowiska komentatora w wielu aspekach prowadzonej przez niego praktyki. Jego opinie są cenione i wykorzystywane na łamach branżowych periodyków m.in. Prokuratura i Prawo, Prokurator, Palestra, Jurysta, Orzecznictwo Sądów Polskich, Paliwa Płynne i inne.