07/2016

Pełnomocnictwo podatkowe ogóle

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy o pełnomocnictwach szczególnych oraz do doręczeń. Podstawą zmian była ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Natomiast od 1 lipca 2016 r. ta sama ustawa wprowadziła nowy typ pełnomocnictwa, tzw. […]