02/2014

Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych przyjęte przez Radę UE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lutego br. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych: – dyrektywę w sprawie zamówień publicznych, – dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, – dyrektywę w sprawie udzielania koncesji . Termin implementacji dyrektyw do porządków prawnych […]

NSA – w sprawie granic interpretacji indywidualnej – stanął po stronie MF

Jest to o tyle niepokojące, iż w świetle, choćby stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, który w kolejnych wystąpieniach skierowanych do ministra finansów wskazuje, że uchwalane obecnie przepisy podatkowe budzą wątpliwości nie tylko co do ich zgodności z Konstytucją RP, ale niejednokrotnie są one niespójne i wzajemnie wykluczają się z regulacjami zawartymi w innych ustawach – trudno […]