08/2019

Status mnicha nie blokuje dostępu do zawodu adwokata

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 7 maja 2019 r., Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil v. Dikigorikos Syllogos Athinon, sygn. akt C-431/17, wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 1998 r., celem tego aktu jest ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie […]

Olej opałowy – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

3 lipca 2019 roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej spółki jawnej dotyczącej podatku akcyzowego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym w związku z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym […]