07/2019

Zwolnienie z kosztów sądowych ws. cywilnych – ważny wyrok ETPCz

Odmowa zwolnienia przez polski sąd pozwanej z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od zarzutu nakazu zapłaty od nakazu stanowiła naruszenie prawa dostępu do sądu i prawa do rzetelnego procesu – stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka (Wesołek przeciwko Polsce – wyrok ETPCz z 13 czerwca 2019 r., skarga nr 65860/12). Trybunał przypomniał swą ustaloną linię orzeczniczą, zgodnie […]