04/2023

Cesja wierzytelności a podatki (VAT i PCC)

Cesja wierzytelności (cesja – od łacińskiego słowa cessio oznaczającego „(dobrowolne) ustąpienie”), to instytucja prawa cywilnego, uregulowana w przepisach art. 509-517 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Zbywający wierzytelność nazywany jest cedentem a […]