09/2012

Tzw. ulga na złe długi a podatek VAT od zbytej wierzytelności

Rozważmy bardzo praktyczny przypadek z życia. Otóż nasz kontrahent nie zapłacił za wykonaną usługę, my uprzednio wystawiliśmy fakturę VAT i rozliczyliśmy należny podatek i chcemy sprzedać przedmiotową wierzytelność . Powstaje pytanie o zakres straty którą możemy uwzględnić w naszym rozliczeniu. Czy w takim przypadku strata wyliczana jest przy uwzględnieniu wierzytelności w kwocie brutto, czyli wraz […]