05/2023

Rozwiązanie terminowej umowy o pracę po zmianach

Dotychczas – przy wypowiadaniu terminowej umowy o pracę – nie było konieczności zarówno konsultowania takiego wypowiedzenia z zakładową organizacją reprezentującą pracownika jak i wskazywania przyczyny wypowiedzenia. Ten stan rzeczy uległ zmianie. Dyrektywa 2019/1152/UE ustanawia minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii, który jest stroną umowy o pracę lub pozostaje w stosunku pracy określonym […]