11/2019

TSUE ws. frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października 2019 roku wydał wyrok w sprawie sporu o kredyt indeksowany kursem CHF Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank (sprawa  C-260/18). Wyrok jes zdecydowanie korzystny dla kredytobiorców. TSUE uznał, iż sąd krajowy nie może samodzielnie uzupełnić luki w umowie po wyeliminowaniu z niej niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej, nieuczciwe warunki dotyczące różnic kursowych nie mogą być […]

Odszkodowanie za spóźniony lot – orzeczenia TSUE

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004, pasażerowie są uprawnieni do odszkodowania w wysokości do 600 euro za 3 godziny opóźnienia lub więcej, a także w przypadku odwołanego lotu i nieuzasadnionej odmowy przyjęcia na pokład. Przepis ma zastosowanie dla wszystkich lotów w obrębie, do lub z UE, a także linii lotniczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Karty pokładowe […]