04/2015

Zmiany w prawie karnym – zatrzymanie prawa jazdy (nowe zasady)

W dniu 17 kwietnia 2015 roku opublikowano nowelizację Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 541). Oznacza to, że 17 maja wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi kierowcy, przekraczający dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy na trzy miesiące. Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną […]

Ważne zmiany w prawie spadkowym

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowela wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (Dz.U. 2015 poz. 539). Zmieniona została obowiązująca od początku zasada dotycząca przyjęcia spadku w razie milczenia spadkobierców. Ustawodawca wyeliminował bowiem z prawa spadkowego […]