10/2012

Jak zwolnić pracownika w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego?

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracowniczych może być (a w praktyce jest) obarczone licznymi, kosztownymi pomyłkami – i to zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika.