03/2015

Dodatki do paliw powinny być opodatkowane według stawki akcyzy dla paliwa, do którego są dodawane

W dniu 5 lutego 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał postanowienie w sprawie C-275/14, Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard (dalej: „Spółka”) przeciwko Ministrowi Finansów. TSUE uznał, że towary produkowane przez Spółkę podlegają uregulowaniu art. 2 ust 3 dyrektywy 2003/96, zgodnie z którym wszelkie produkty przeznaczone do wykorzystania, oferowane […]

Założenia nowej Ordynacji podatkowej

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego przedstawiła kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej. Do najważniejszych założeń należą m.in.: – wprowadzenie nowych, niewładczych form działania organów podatkowych m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zawierania porozumień pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, wprowadzenie mediacji podatkowej; – wydłużenie terminów na wniesienie odwołania i zażalenia (odpowiednio do 30 i 14 dni); – zmiany terminów […]

Projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Do najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją należą m.in.: – zniesienie odrębnego druku INF – informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym; – rozszerzenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych przy obejmowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach; – określenie katalogu przypadków […]