02/2015

Opublikowano

W dniu 15 lutego 2015 roku w dzienniku Ustaw pod pozycją 235 opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt SK 14/12. Przypomnijmy, iż w przedmiotowym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 6 ust. 5 w związku z § 5 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., oraz […]

Polska akcyza na oleje smarowe zgodna z prawem unijnym – niekorzystny wyrok TSUE

W dniu 12 lutego 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-349/13 (Oil Trading Poland sp. z o.o.) dotyczący opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów smarowych przeznaczonych na cele inne niż napędowe i grzewcze. Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się sprzedażą olejów smarowych, które nabywane są i przewożone do Polski z innych państw członkowskich UE. […]

Przepisy rozporządzenia MF niekonstytucyjne!

Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby trzecie – nabywców oleju opałowego, w przypadku, gdy nie miał on świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierające nieprawdziwe dane – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. W dniu 23 września 2014 r. a następnie w dniu 12 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę […]