11/2017

Przewlekłość postępowania cywilnego – przykład z wokandy

Zgodnie z przepisami procedury cywilnej (art. 357 § 3 k.p.c.) sporządzenie uzasadnienia postanowienia powinno nastąpić w terminie tygodniowym. Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że skoro w procedurze cywilnej sąd powinien sporządzić uzasadnienie postanowienia w terminie tygodniowym, to za niedopuszczalną przewlekłość postępowania uznać należy stan sporządzenia dwóch uzasadnień orzeczeń dopiero po 78 dniach, co skutkowało częściowym […]