08/2023

Legislacyjna bieżączka – nadprodukcja prawa w Polsce

Jak wskazuje firma Grant Thorton “Od początku stycznia do końca czerwca 2023 r. ustanowiono w Polsce 805 aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), składających się z 19 576 stron maszynopisu. Oznacza to wzrost liczby stron o 35% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i o 134% w porównaniu z analogicznym okresem […]