05/2017

Surowsze kary dla sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu

W dniu 17.05.2017 r. opublikowano ustawę z 23.03.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 966), która przewiduje surowsze kary dla sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym oraz wydłużenie okresu przedawnienia karalności wykroczeń. Ustawa ta zarówno wprowadza zmiany w zakresie prawa karnego materialnego, jak i modyfikuje unormowania karnoprocesowe […]