09/2014

Charakter prawny i skutki uregulowania przewidzianego w art. 35 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 kwietnia 2014 r. III CZP 87/2013 wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (t.j. Dz. U. 1974 r. Nr […]

Co robić po przegranej sprawie…. jak się okazuje nie wszystko stracone.

Podatnicy, którzy przegrali sprawę podatkową przed sądem administracyjnym mogą wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania podatkowego po uzyskaniu korzystnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dalej „TSUE” (poprzednio ETS) względnie korzystnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dalej „ETPCz”. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi daje podstawy do wznowienia postępowania po wyroku ETPCz (od 10.04.2010 r.), bowiem […]