Windykacja należności

W jej ramach Kancelaria Lege Artis obsługuje sprawy w każdym stadium i o różnym statusie: np. przedsądowe; z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej czy też prowadzone uprzednio przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności.

Działania windykacyjne Kancelarii Lege Artis mają na celu odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi.

I polegają na:
A. Postępowanie mediacyjne. Obejmuje negocjacje z dłużnikiem mające na celu dobrowolną spłatę długu. W ramach jego Kancelaria wysyła przedsądowe wezwanie do zapłaty, w razie potrzeby umawia spotkanie, przygotowuje projekt ugody. W przypadku odmowy lub braku dobrowolnej spłaty długu kieruje sprawę do sądu.
Co istotne wynagrodzenie w windykacji pozasądowej jest uzależnione wyłącznie od skuteczności i wartości odzyskanych należności.

B. Postępowanie przed sądem. Kancelaria reprezentuje klienta przed sądem. Usługa obejmuje skompletowanie niezbędnych dokumentów, przygotowanie pozwu i złożenie go w sądzie oraz stały nadzór nad sprawą i uczestniczenie w rozprawach we wszystkich niezbędnych instancjach. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności zlecamy prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika.

C. Postępowanie egzekucyjne. Kancelaria przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania i wraz z niezbędnymi dokumentami przesyła go do odpowiedniej ze względu na rejon kancelarii komorniczej. Usługa obejmuje aktywne reprezentowanie klienta w czasie trwania egzekucji aż do jej zakończenia.