02/2020

Zwrot podatku VAT – bezczynność organu podatkowego

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2019 r., sygn. akt I FSK 1982/19 uwzglednił skargę Spółki w przedmiocie bezczynności organu podatkowego. NSA przypomniał, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, […]