10/2020

Skaraga na bezczynność organu

NSA w uchwałe z 22 czerwca 2020 roku w składzie siedmiu sędziów uznał, iż wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania poprzez wydanie decyzji ostatecznej stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu takiej skargi przez sąd administracyjny w zakresie rozstrzygnięcia podjętego na podstawie art. 149 par. 1 pkt. 3  Prawo o postępowaniu przed […]